მომხმარებელთან ურთიერთობა

გაიმარტივეთ მომხარებლებთან ურთიერთობა ჩვენი ავტომატიზირებული პროგრამით

მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტის პროგრამა გაძლევთ საშუალებას მარტივად და ეფექტურად მართოთ მომხმარებელთან ურთიერთობა.  მისი დახმარებით შეგიძლიათ ჩანიშნოთ შეხვედრა,  გააგზავნოთ ინვოისი და ა.შ.

აღნიშნული სერვისით სარგებლობს არაერთი კომპანია, როგორიც არის ნომადაო, ჯეოსოფტი და სხვა.

მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტის ძირითადი მახასიათებლები: