იერარქიის მართვის სისტემა

გახადე კომუნიკაცია დეპარტამენტებს შორის უფრო ეფექტური.

იერარქიის მართვის სისტემა ამარტივებს საწარმოო პროცესის აღწერას წარმოების თითოეული ეტაპისთვის, რაც არაერთი კომპანიის მაგალითზე ნათლად გამოჩნდა. პროგრამით შეძლებთ მარტივად ადევნოთ თვალი შეკვეთის თიოეულ ეტაპს და დაინახოთ წარმოების ყოველ საფეხურზე დეტალური ინფორმაცია. დეპარტამენტი ხედავს შეკვეთას მაშინ როდესაც შეკვეთა წარმოების მათ ეტაპზეა და ანახლებს შეკვეთის საწარმოო სტატუსა და სხვა დამატებით ინფორმაციას. 

აღნიშნული სერვისით სარგებლობს ერთ-ერთი უმსხვილესი ავეჯის მწარმოებელი კომპანია ოპ-არტი.

იერარქიის მართვის სისტემის ძირითადი მახასიათებლები: