შეკვეთების მენეჯმენტი

გაიმარტივე შეკვეთის მიღების პროცესი,
გახადე სამუშაო ავტომატიზირებული

შეკვეთების მართვა ასწრაფებს და ამარტივებს შეკვეთის მიღებასა და მენეჯმენტის პროცესს ბიზნესისთვის. პროგრამის საშუალებით, კომპანიები მარტივად აღწერენ შეკვეთის დეტალებს მათ მიერ შერჩეულ ფორმაში, რის შემდეგაც მიღებული შეკვეთა ყველა შესაძლო ადამიანს შეატყობინებს ახალი დავალების შესახებ.

აღნიშნული სერვისით სარგებლობს არაერთი კომპანია, როგორიც არის ლილისის საცხობი, მეტროლოგი და სხვა.

შეკვეთების მართვის ძირითადი მახასიათებლები: