ცხრილების გენერატორი

შექმენი ცხრილები მარტივად ჩვენი ავტომატიზირებული სერვისის გამოყენებით

ცხრილის გენერატორი დაგეხმარებათ გაიმარტივოთ პროექტების მენეჯმენტი. ჩვენ გთავაზობთ ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და სასარგებლო გზას აქტივობების დავალებების და სხვა მოვლენების დასაგეგმად, კოორდინირებისა და კონტროლისთვის.

მსგავსი პროდუქტი დაინერგა სხვადასხვა კომპანიებში და გაამარტივა პროექტების  მენეჯმენტის პროცესი.

ცხრილის გენერატორის ძირითადი მახასიათებლები: