მესიჯების გაგზავნის სისტემა

გააგზავნეთ მესიჯები სწრაფად და მარტივად Google Sheet-ის გამოყენებით

მესიჯების გაგზავნის სისტემა მარტივი და ეფექტური გზაა სასურველი ტექსტური შეტყობინებების ადრესატთან გაგზავნისთვის. სისტემით შესაძლებელია მესიჯების გაგზავნა სასურველ დროს, თითოეული ადრესატისთვის ავტომატურად დაგენერირებული ტექსტით, მხოლოდ ერთ ღილაკზე ხელის დაჭერით. 


მესიჯების გაგზავნის სისტემის ძირითადი მახასიათებლები:


არსებული სერვისით არაერთი კომპანია სარგებლობს, ჩვენი სისტემით გაიგზავნა 1 მილიონზე მეტი მესიჯი.