საწყობის მენეჯმენტი

აკონტროლეთ საწყობის მდგომარეობა
განახლებადი რეპორტით

საწყობის მენეჯმენტი არის ხელსაწყო, რომლის მეშვეობითაც კომპანიას შეუძლია ეფექტრად აკონტროლოს მიმდინარე სიტუაცია საწყობში და ყოველდღიური ბრუნვა. შესყიდვებისა და გაყიდვების აღწერის შემდეგ, ავტომატურად დაგენერერიდება ანალიტიკური რეპორტი, რომელიც გეტყვით როგორც მოგება/ზარალის ინფორმაციას პროდუქციის მიხედვით, ასევე საწყობში არსებულ პროდუქციათა რაოდენობასა და დღიურ ბრუნვას.

აღნიშნული სერვისით სარგებლობს არაერთი კომპანია, როგორიც არის ბროკუს.ჯე, ომეგა3 და სხვა.

საწყობის მენეჯმენტის ძირითადი მახასიათებლები:

სიმულაციისთვის, შევქმენით მაღაზია, რომელმაც ოპერირება დაიწყო 2022 წლის იანვარში, შეისყიდა საკანცელარიო და სახატავი ნივთები და ჩაუშვა რეალიზაციაში. ქვემოთ მოცემულ რეპორტში, თქვენ ხედავთ თუ რა სიტუაციაა დღეის მდგომარეობით ჩვენს მაღაზიაში.