ნამუშევარი დროის კონტროლო

აკონტროლეთ თანამშრომლების ნამუშევარი დროები ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე

ნამუშევარი დროის კონტროლი არის დატასტუდიოს ერთერთი წარმატებული პროგრამა რომელიც, არაერთ მსხვილ კომპანიაში დაინერგა და გაამარტივა თანამშრომლების ნამუშევარი საათების აღწერისა და კონტროლის პროცესი.

ეს პროგრამა საშუალებას გაძლევთ გაუმარტივოთ ნამუშევარი საათების აღწერის პროცესი თანამშრომლებს და მარტივად აკონტროლოთ მათი ყოველდღიური საქმიანობა. ამასთან ერთად მუდმივად ხედავდეთ მათი სამუშაოს აღწერიდან გამომდინარე ავტომატურად განახლებად რეპორტებს მათი საქმიანობის, ანაზღაურების, პროექტების და სხვა საინტერესო ანალიზებს თქვენი სურვილისამებრ.

ნამუშევარი დროის კონტროლის ძირითადი მახასიათებლები: